panostetaan lahtelaisten hyvinvointiin

JANNE SILTANEN

Arvot & tavoitteet

Lapsiperheet

Jokaiselle lapselle turvallinen lapsuus. Lapsiperheiden palveluista ei ole varaa säästää. Lapsissa on meidän tulevaisuus.

Talous

Oma talouspolitiikkani on vasemmistolaista. Koen, että ne, joilla on enemmän myös saavat antaa enemmän. Veronkorotuksia ja lainaa otetaan ennen leikkausia.

SOTE

Sotepalveluista on säästetty vuosia. Enää emme voi säästää. Meidän tulee parantaa palveluita. Lahtelaisille päätäntävalta omien palveluiden tuottamisesta. Yksityistäminen ei ole oikea tie.

Kaupunkikehitys

Kaupunkia kehitetään ympäristö huomioiden. Joukkoliikenne ja kevyenliikenteen yhteyksiä on parannettava. Keskustan elinvoimaisuus on kaikkien etu.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on hienoa, että jokainen on lähtökohtaisesti yhdenvertainen lain edessä. Laki suojaa syrjinnältä ja häirinnältä. Mikään laki ei kuitenkaan auta, jos emme itse noudata niitä. Pidän itse tärkeänä, että jokaista kohdellaan hyvin ja kunnioittavasti. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että jokaiselle taataan samat oikeudet ja velvollisuudet. Yhteiskunnan tehtävä on mahdollistaa yhdenvertaisuuden toteutuminen tilanteissa, joissa ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa. Lakeja on muutettu yhdenvertaisempaan suuntaan, mutta edelleen on paljon tehtävää, että lainsäädäntö huomioisi kaikki.

 

Yhdenvertaisuus ei aina tarkoita samoja palveluita kaikille. Vammaisille tarjotaan palveluita, joita muut ihmiset eivät suoraan saa, mutta sillä mahdollistetaan osallistuminen yhteiskuntaan. Osa ihmisistä saa sosiaalietuuksia, koska heidän tulotasonsa ei riitä välttämättömän elämän ylläpitämiseen. Tällöin tuilla mahdollistetaan ihmiselle lähes yhdenvertainen asema omillaan toimeentulevien kanssa.