panostetaan lahtelaisten hyvinvointiin

JANNE SILTANEN

Arvot & tavoitteet

Lapsiperheet

Jokaiselle lapselle turvallinen lapsuus. Lapsiperheiden palveluista ei ole varaa säästää. Lapsissa on meidän tulevaisuus.

Talous

Oma talouspolitiikkani on vasemmistolaista. Koen, että ne, joilla on enemmän myös saavat antaa enemmän. Veronkorotuksia ja lainaa otetaan ennen leikkausia.

SOTE

Sotepalveluista on säästetty vuosia. Enää emme voi säästää. Meidän tulee parantaa palveluita. Lahtelaisille päätäntävalta omien palveluiden tuottamisesta. Yksityistäminen ei ole oikea tie.

Kaupunkikehitys

Kaupunkia kehitetään ympäristö huomioiden. Joukkoliikenne ja kevyenliikenteen yhteyksiä on parannettava. Keskustan elinvoimaisuus on kaikkien etu.

Lahdessa on panostettu viime vuosina merkittävästi ympäristöasioihin. Se on todella hienoa. Kehitystä pitää jatkaa.

Lahtelaisista valtaosalle pääasiallinen liikkumismuoto on henkilöauto. Tulevaisuudessa kuitenkin entistä useampi ei hanki ajokorttia. Nykyään ikäluokasta noin puolet hankkii kortin. Tämä kehitys vaatii sen, että myös liikumisessa on entistä enemmän turvauduttava henkilöautoilua korvaaviin keinoihin. 

 

Lahti ottaa tänä syksynä käyttöön kaupunkipyörät. Kaupunkipyörien käyttöä tulee kehittää ja verkkoa laajentaa. Toivon, että kaupunkipyörien operointikuluja alennetaan sponsorointituloilla, kuten isoissa kaupungeissa on tehty. Edullinen, helppokäyttöinen ja kattava kaupunkipyöräverkosto tukee kestävän liikkumisen ohjelmaa.

 

Joukkoliikennettä on Lahdessa kehitetty viimeisen 5 vuoden aikana paljon. Bruttomalliin(kaupunki saa verotulot ja ostaa haluamansa palvelun liikennöitsijöiltä) siirtyminen muutama vuosi sitten loi mahdollisuuden kehittää joukkoliikennettä muutkin kuin taloudelliset silämälasit päässä. Joukkoliikenne on ensisijaisesti palvelu, jolla taataan ihmisten yhdenvertainen liikkumismahdollisuus ilman henkilöautoa. Joukkoliikenteen saavutettavuutta tulee entisestään parantaa. Siinä auttaa kohtuuhintaiset liput ja kattava palveluverkko. Tarvitsemme sekä nopeita runkolinjoja, että niitä täydentäviä alueellisia linjoja. Yöliikenteestä tulee tehdä kokeilu.

 

Keskustaan täytyy edelleen päästä henkilöautolla. Kattava kävelykeskusta mahdollistuu, kun keskustasta löytyy parkkitaloja, joihin auton voi jättää ja siten saadaan kadunvarsipysäköintiä vähennettyä ja rauhoitettua osan kaduista vain kevyenliikenteen käyttöön. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden katutilaa tulee kasvattaa niin, että millään kulkumuodolla ei ole yli 50 % kokonaiskatutilasta.