panostetaan lahtelaisten hyvinvointiin

JANNE SILTANEN

Arvot & tavoitteet

Lapsiperheet

Jokaiselle lapselle turvallinen lapsuus. Lapsiperheiden palveluista ei ole varaa säästää. Lapsissa on meidän tulevaisuus.

Talous

Oma talouspolitiikkani on vasemmistolaista. Koen, että ne, joilla on enemmän myös saavat antaa enemmän. Veronkorotuksia ja lainaa otetaan ennen leikkausia.

SOTE

Sotepalveluista on säästetty vuosia. Enää emme voi säästää. Meidän tulee parantaa palveluita. Lahtelaisille päätäntävalta omien palveluiden tuottamisesta. Yksityistäminen ei ole oikea tie.

Kaupunkikehitys

Kaupunkia kehitetään ympäristö huomioiden. Joukkoliikenne ja kevyenliikenteen yhteyksiä on parannettava. Keskustan elinvoimaisuus on kaikkien etu.

On hölmöä syyttää toinen toisiamme virheistämme ja vaatia omalle eturyhmälle enemmän etuuksia. Tarvitsemme toinen toisiamme ja vain yhdessä selviämme tulevaisuudesta. Pidän tärkeänä, että huolehdimme yhteiskunnan huono-osaisista, koska tarvitsemme jokaista. Pidetään siis yhdessä huolta, että kenenkään ei turhaan tarvitse kärsiä.