panostetaan lahtelaisten hyvinvointiin

JANNE SILTANEN

Arvot & tavoitteet

Lapsiperheet

Jokaiselle lapselle turvallinen lapsuus. Lapsiperheiden palveluista ei ole varaa säästää. Lapsissa on meidän tulevaisuus.

Talous

Oma talouspolitiikkani on vasemmistolaista. Koen, että ne, joilla on enemmän myös saavat antaa enemmän. Veronkorotuksia ja lainaa otetaan ennen leikkausia.

SOTE

Sotepalveluista on säästetty vuosia. Enää emme voi säästää. Meidän tulee parantaa palveluita. Lahtelaisille päätäntävalta omien palveluiden tuottamisesta. Yksityistäminen ei ole oikea tie.

Kaupunkikehitys

Kaupunkia kehitetään ympäristö huomioiden. Joukkoliikenne ja kevyenliikenteen yhteyksiä on parannettava. Keskustan elinvoimaisuus on kaikkien etu.

Yhdenvertaisuus on arvoista tärkein!
2020-04-15 16:30 Suomalaisessa yhteiskunnassa on hienoa, että jokainen on lähtökohtaisesti yhdenvertainen lain edessä. Laki suojaa syrjinnältä ja häirinnältä. Mikä&aum...
Pidetään huolta meidän lapsistamme!
2020-04-07 13:41 Sitä sanotaan, että lapsissa ja nuorissa on meidän tulevaisuus. Tämä on täysin totta. Jokainen aikuiseksi ja siitä eteenpäin kasvanut lapsi rakentaa omalta osal...
Kestävä liikkuminen on tulevaisuutta
2020-04-05 13:36 Lahdessa on panostettu viime vuosina merkittävästi ympäristöasioihin. Se on todella hienoa. Kehitystä pitää jatkaa. Lahtelaisista valtaosalle pääasialline...
Jokaisen hyvinvointi on tärkeää
2020-03-18 12:29 On hölmöä syyttää toinen toisiamme virheistämme ja vaatia omalle eturyhmälle enemmän etuuksia. Tarvitsemme toinen toisiamme ja vain yhdessä selviämme ...